Εργαλείο παρακολούθησης MF/ET

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε το παρακάτω εικονίδιο για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες σας

?

Αναζητήστε το ερωτηματικό ?σε κάθε ενότητα για λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση κάθε εργαλείου παρακολούθησης.

Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή προορίζεται για χρήση ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο παρακολούθησης με τήρηση ημερολογίου για ασθενείς με MF ή ET. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διαδικτυακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές αντιμετώπισης που παρέχονται από την ομάδα επαγγελματιών υγείας που σας παρακολουθεί.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε
πτυχές της MF ή της ET σας, προκειμένου
να προετοιμάζεστε για τις συζητήσεις με τον
γιατρό που σας παρακολουθεί και να τηρείτε
ιστορικό της κατάστασης της νόσου σας
με την πάροδο του χρόνου.

Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.