ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΡΝ

Εάν έχετε διαγνωστεί με μυελοΐνωση (MF), αληθή πολυκυτταραιμία (PV) ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση (ET), γνωρίζετε ήδη πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθείτε την πρόοδό σας σε τακτική βάση. Η τήρηση ιστορικού μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν μεταβολές της υγείας σας και να εστιάσετε αντίστοιχα τις συζητήσεις με τον γιατρό που σας παρακολουθεί.

Για να διαλέξετε το εργαλείο παρακολούθησης MPN (μυελοϋπερπλαστικών νεοπλασμάτων) που είναι κατάλληλο για εσάς, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω

Αυτά τα εργαλεία παρακολούθησης προορίζονται για ασθενείς με μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα (MPN). Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υποκαθιστούν τις οδηγίες ενός επαγγελματία υγείας.

 

GR2204120724