Συχνές ερωτήσεις

Απάντηση

Επιλέξτε τη συσκευή* (και ένα πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο) που θα χρησιμοποιήσετε και να χρησιμοποιείτε πάντοτε τη συγκεκριμένη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο MPN tracker.

Όλα τα δεδομένα που συμπληρώνετε, συμπεριλαμβανομένων των βαθμολογιών των συμπτωμάτων σας και των αποτελεσμάτων του αιματολογικού ελέγχου σας, αποθηκεύονται† στη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Μην διαγράφετε τα δεδομένα περιήγησής σας, γιατί θα διαγράφονται και οι προηγούμενες καταχωρίσεις σας. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να διαγράψετε το ιστορικό στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, διαφορετικά θα χάσετε τα δεδομένα που έχετε προηγουμένως καταχωρίσει.

* Συσκευή σημαίνει έξυπνο κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστής.

† Αποθηκεύονται σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε να χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και πρόγραμμα περιήγησης για να βλέπετε τις προηγούμενες καταχωρίσεις σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προσωπικές πληροφορίες υγείας σας παραμένουν μόνο στη συσκευή σας, εκτός εάν επιλέξετε να τις κοινοποιήσετε μέσω email στον γιατρό που σας παρακολουθεί.

Απάντηση

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το εργαλείο παρακολούθησης MPN όσο συχνά χρειάζεται για να παρακολουθείτε αποτελεσματικά τη νόσο σας και να επικοινωνείτε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί. Για παράδειγμα, μπορεί να προτιμάτε να βαθμολογείτε συχνότερα τα συμπτώματά σας εάν έχετε πρόσφατα διαγνωστεί ή εάν έχετε πρόσφατα υποβληθεί σε αλλαγή θεραπείας.

Απάντηση

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει ορίσει τα ΜΡΝ (μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα) ως κακοήθειες από το 2008. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι τα συμπτώματα και οι προγνώσεις ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό.

Απάντηση

Η TSS είναι μία αριθμητική τιμή μεταξύ 0 και 100, η οποία υπολογίζεται αθροίζοντας τις μεμονωμένες βαθμολογίες συμπτωμάτων που συμπληρώσατε στο εργαλείο παρακολούθησης συμπτωμάτων MPN10. Αν και μια υψηλότερη TSS μπορεί να υποδεικνύει σοβαρότερη επιβάρυνση από συμπτώματα, ο αριθμός αυτός δεν δίνει από μόνος του πλήρη εικόνα της συνολικής υγείας σας. Επικοινωνήστε με τον γιατρό που σας παρακολουθεί, εάν έχετε ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με την TSS σας.

Απάντηση

Όταν κάποιος ζει με μια χρόνια πάθηση, όπως η MF ή η ET, είναι σημαντικό να έχει ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση των συμπτωμάτων και να συζητά τις μεταβολές με τον γιατρό του. Ενημερώστε τον γιατρό που σας παρακολουθεί εάν κάποιο από τα συμπτώματά σας επιδεινωθεί ή σας δυσκολέψει περισσότερο, αφού κάτι τέτοιο μπορεί να υποδηλώνει ότι χρειάζονται εναλλακτική αντιμετώπιση.

Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να συζητήσετε τα συμπτώματά σας με τον γιατρό που σας παρακολουθεί:

  • Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθώ ή να καταγράφω τα συμπτώματά μου;

  • Είναι κάποια συμπτώματα πιο σημαντικά από κάποια άλλα ώστε να τα παρακολουθώ στενότερα;

  • Πώς μπορώ να ξεχωρίσω εάν τα συμπτώματα οφείλονται στη νόσο μου (MF ή ET) ή όχι;

  • Τι μπορεί να σημαίνει εάν τα συμπτώματά μου δείξουν να υποχωρούν;

  • Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να παρακολουθήσω καλύτερα τα συμπτώματά μου;

  • Τι μπορεί να μου πει η επιδείνωση ή εξέλιξη των συμπτωμάτων μου αναφορικά με την κατάσταση της νόσου μου και τις επιλογές αντιμετώπισης;

Απάντηση

  • Πώς βοηθά το παρόν πλάνο διαχείρισης της νόσου στον έλεγχο των συμπτωμάτων μου;

  • Ποιες αλλαγές πρέπει να κάνω στον τρόπο ζωής μου προκειμένου να μετριαστούν τα σχετικά με την MF ή ET συμπτώματά μου;

Απάντηση

Η Novartis χρηματοδότησε τη δημιουργία αυτού του εργαλείου παρακολούθησης προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση της νόσου ασθενών με MF ή ET. Ξεκινώντας με το επικυρωμένο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης συμπτωμάτων MPN10, η Novartis συνεργάστηκε με οργανισμούς υποστήριξης ασθενών και εμπειρογνώμονες ιατρούς για να διασφαλίσει ότι οι πρόσθετες λειτουργίες αυτού του εργαλείου παρακολούθησης αποτελούν χρήσιμο πόρο και βοηθούν τους ασθενείς που ζουν με MF ή ET να διαχειριστούν την ασθένειά τους. Η Novartis δεν έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ή πληροφορίες που ταυτοποιούν τους χρήστες, ούτε και στα δεδομένα που εισάγονται στο εργαλείο παρακολούθησης.

Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή προορίζεται για χρήση ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο παρακολούθησης με τήρηση ημερολογίου για ασθενείς με MF ή ET. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διαδικτυακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές αντιμετώπισης που παρέχονται από την ομάδα επαγγελματιών υγείας που σας παρακολουθεί.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε
πτυχές της MF ή της ET σας, προκειμένου
να προετοιμάζεστε για τις συζητήσεις με τον
γιατρό που σας παρακολουθεί και να τηρείτε
ιστορικό της κατάστασης της νόσου σας
με την πάροδο του χρόνου.

Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.