Δήλωση απορρήτου και όροι χρήσης

Δεν προορίζεται για χρήση στις ΗΠΑ

Η Novartis δεν συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία όσο χρησιμοποιείτε αυτήν την εφαρμογή.

Αυτή η εφαρμογή δεν περιέχει cookies ή άλλες συσκευές παρακολούθησης εκτός από αυτές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εφαρμογής.

Τα στοιχεία εγγραφής σας θα κοινοποιηθούν στους επιχειρηματικούς εταίρους μας για λόγους έρευνας αγοράς και πρόσβασης στην εν λόγω εφαρμογή. Μπορούμε επίσης να ενισχύσουμε ή να συγχωνεύσουμε αυτά τα στοιχεία με δεδομένα που προέρχονται από τρίτους για τον ίδιο σκοπό.

Δεν επιτρέπουμε στους επιχειρηματικούς εταίρους μας να κάνουν χρήση ή να κοινοποιούν τα στοιχεία σας για δικούς τους ξεχωριστούς σκοπούς μάρκετινγκ.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα Εφαρμογή διατίθεται σε εσάς δωρεάν από τη Novartis Pharmaceuticals Corporation (εφεξης η «Novartis»), για χρήση στο κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη φορητή συσκευή (εφεξής η «Συσκευή»). Ωστόσο, για τη λήψη και χρήση της Εφαρμογής, ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πάγια ή χρεώσεις από παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας ή από τρίτα, ανεξάρτητα με τη Novartis, μέρη. Με τη λήψη και χρήση αυτής της Εφαρμογής, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Εφαρμογής.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτήν την Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υλικού, προϊόντος ή προγράμματος περιλαμβάνεται στην Εφαρμογή (εφεξής το «Περιεχόμενο») και να λαμβάνετε, να προβάλλετε, να εκτυπώνετε ή/και να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο το Περιεχόμενο, αποκλειστικά για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση και με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνεστε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης και τηρείτε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα κυριότητας αναφορικά με Περιεχόμενο του οποίου πραγματοποιείτε λήψη, προβολή, εκτύπωση ή άλλη χρήση (εφεξής οι εν λόγω δραστηριότητες θα αναφέρονται ως «Χρήση»). Αυτή είναι η μόνη άδεια ή δικαίωμα που λαμβάνετε σε σχέση με την Εφαρμογή και το Περιεχόμενο.

ΤΟΣΟ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ». Η NOVARTIS ΑΠΟΠΟΙΕΙTAI ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗΣ, ΕΜΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ. ΕΠΙΣΗΣ, Η NOVARTIS ΑΠΟΠΟΙΕΙTAI ΡΗΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ή ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, Ή ΌΤΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ή ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ Ή ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η NOVARTIS ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Ή ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση έμμεσων εγγυήσεων και επομένως οι παραπάνω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Μπορεί επίσης να έχετε άλλα δικαιώματα που ποικίλουν από χώρα σε χώρα και από δικαιοδοσία σε δικαιοδοσία.

Η Novartis μπορεί να επικαιροποιεί, να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα οποιαδήποτε ή όλες τις λειτουργίες της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου και να προβαίνει σε αλλαγές, διορθώσεις ή/και βελτιώσεις της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου, οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να σας ενημερώνει. Η Novartis δεν είναι υπεύθυνη για οιοδήποτε κόστος, ζημία ή βλάβη προκύψει σε εσάς ως αποτέλεσμα τυχόν τροποποίησης, μόνιμης ή προσωρινής διακοπής μέρους ή όλων των λειτουργιών της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου.

Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και το Περιεχόμενο, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τα εξής:

Για τη διασφάλιση ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση της Εφαρμογής.

Για τη διασφάλιση ότι όλα τα λειτουργικά συστήματα και το λογισμικό ασφάλειας της Συσκευής είναι στην πλέον πρόσφατη διαθέσιμη έκδοση.

Για κάθε βλάβη στη Συσκευή σας και τυχόν απώλεια ή αλλοίωση των πληροφοριών που αποθηκεύετε στη Συσκευή, ως αποτέλεσμα της Χρήσης της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου ή της αλληλεπίδρασης αυτής της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου με άλλες εφαρμογές ή προγράμματα που μπορεί να κατεβάζετε ή να χρησιμοποιείτε.

Για τη διατήρηση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας οποιωνδήποτε προσωπικών αριθμών ταυτοποίησης, στοιχείων λογαριασμού, κωδικών πρόσβασης και παρόμοιων στοιχείων που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής ή του Περιεχομένου από εσάς.

Για τη διατήρηση της φυσικής ασφάλειας της Συσκευής σας.

Για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Στοιχείων που αποθηκεύετε στη Συσκευή σας. «Προσωπικά στοιχεία» είναι οι πληροφορίες που μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, σας ταυτοποιούν ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ταυτοποιήσουν εσάς ή τα προσωπικά χαρακτηριστικά σας, όπως το όνομά σας, στοιχεία επικοινωνίας ή πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας, οι οποίες συλλέγονται ή/και αποστέλλονται από την Εφαρμογή.

Η Novartis δεν φέρει ευθύνη για τυχόν κόστος, ζημία ή βλάβη προκύψει σε εσάς ως αποτέλεσμα της αδυναμίας σας να ανταποκριθείτε σε οποιαδήποτε από αυτές τις ευθύνες.

Όταν χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή και το Περιεχόμενο, δεν επιτρέπεται:

Να τροποποιήσετε, να επεξεργαστείτε, να βελτιώσετε, να μεταπουλήσετε, να αναπαραγάγετε, να αλλάξετε ή άλλως να παρέμβετε στη λειτουργία της Εφαρμογής, με οποιονδήποτε τρόπο.

Να εμπλακείτε σε συστηματική αντιγραφή και ευρεία διανομή του Περιεχομένου.

Να παραβιάσετε τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Εκτός όσων προβλέπονται στη Δήλωση Απορρήτου, οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό διαβιβάζετε στη Novartis από ή σχετικά με την Εφαρμογή μέσω ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων ή με άλλο τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρεμφερών τρόπων, συνιστά και θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και ότι δεν αποτελεί ιδιοκτησία σας. Οποιαδήποτε πληροφορία, με εξαίρεση τα Προσωπικά Στοιχεία που μεταβιβάζετε, καθίσταται ιδιοκτησία της Novartis ή των θυγατρικών της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, δημοσιοποίησης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, μετάδοσης και ανάρτησης. Η Novartis διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνικές που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με τη Novartis μέσω της Εφαρμογής ή σχετικά με αυτήν, για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορικής διάθεσης προϊόντων.

Με το παρόν απαλλάσσετε από κάθε ευθύνη τη Novartis και τις θυγατρικές της, και καθένα από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους υπαλλήλους και τους εκπροσώπους τους, από τυχόν αξιώσεις, έξοδα, ζημίες, υποχρεώσεις και βλάβες κάθε είδους, είτε άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή άλλες, είτε πρόκειται για αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της ενεργητικής, παθητικής ή τεκμαρτής αμέλειας), σύμβασης, εγγύησης, αντικειμενικής ευθύνης, εμπιστοσύνης ή βάσει οποιασδήποτε άλλης θεωρίας, και ανεξάρτητα από το αν η Novartis έχει ενημερωθεί ή όχι για την πιθανότητα τέτοιων βλαβών, σε κάθε περίπτωση που προκύπτει ή σχετίζεται με την εκ μέρους σας χρήση της Εφαρμογής ή/και του Περιεχομένου και από την χρήση στην οποία υποβάλλει η Novartis τις πληροφορίες που διαβιβάζετε στη Novartis από ή σχετικά με την Εφαρμογή.

Επειδή η Novartis δεν ελέγχει και δεν προσυπογράφει το περιεχόμενο τυχόν ιστοτόπων ή εφαρμογών με τις οποίες μπορεί να συνδέεται το Περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές γίνεται με δική σας ευθύνη.

Οι πληροφορίες προϊόντος στο Περιεχόμενο παρέχονται από τη Novartis αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν αποτελούν ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση. Θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε πλήρη ιατρική πληροφόρηση από τον δικό σας ιατρό ή άλλον επαγγελματία υγείας. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια ιατρική πάθηση, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό ή τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί. Η παρούσα Εφαρμογή δεν παρέχει εξατομικευμένη ιατρική διάγνωση ή ειδικές για τον ασθενή θεραπευτικές συμβουλές.

Η εκ μέρους σας Χρήση και οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται, θα εκλαμβάνονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της Πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις περί εφαρμοστέου δικαίου. Για την εκδίκαση τυχόν διαφορών που προκύψουν από ή σχετίζονται με την εκ μέρους σας Χρήση ή τους εν λόγω Όρους Χρήσης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της κομητείας Μόρις, Νιου Τζέρσεϊ και οι συμβαλλόμενοι συναινούν ρητά στη δικαιοδοσία του εν λόγω δικαστηρίου για οποιονδήποτε και για όλους τους σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους σας Χρήση ή τους εν λόγω Όρους Χρήσης.

Εάν οποιοδήποτε μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη, η εν λόγω ακυρότητα δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

Ιούνιος 2018 G-INC-1190609

© Novartis A.G.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να παρακολουθείτε
πτυχές της MF ή της ET σας, προκειμένου
να προετοιμάζεστε για τις συζητήσεις με τον
γιατρό που σας παρακολουθεί και να τηρείτε
ιστορικό της κατάστασης της νόσου σας
με την πάροδο του χρόνου.

Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.