Gizlilik ve Kullanım Koşulları

GİZLİLİK

Bu uygulama kimliğinizi belirleyen veriler ("Kişisel Veriler") toplamaz. Novartis tarafından Kişisel Veriler toplanmaz veya üçüncü taraflar ile paylaşılmaz.

Bu uygulama yanıtlarınızı saklamak için çerezlerden faydalanır. “Çerez”, tarayıcınıza gönderilen ve cihazınızda saklanan küçük bir bilgi parçasıdır.

Tarayıcınızı, çerezleri engelleyecek veya silecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezleri engeller veya silerseniz sakladığınız tüm verileri kaybedeceğinizi ve bu uygulamayı kullanamayacağınızı lütfen not edin.

Bu uygulama aynı zamanda insanların bu uygulamayı nasıl kullandığının analiz edilmesi için "Google Analytics" de kullanmaktadır. Bu çerezler Kişisel Veri toplamaz. Tüm veriler Google Inc.'ye ("Google") aktarılmadan önce anonimleştirilir. Google Analytics hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen Google Gizlilik Politikalarına bakın (https://policies.google.com/privacy).

KULLANIM KOŞULLARI

Bu Uygulama akıllı telefonunuzda veya başka bir mobil cihazda (her biri bir "Cihaz") kullanmanız için Novartis Pharmaceuticals Corporation ("Novartis") tarafından size ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ancak, Uygulamanın yüklenmesi ve kullanılması için Novartis ile bağlantılı olmayan kablosuz ağ veya telefon operatörleri veya diğer taraflarca standart ücretler veya aidatlar alınabilir. Bu Uygulamayı yüklemek ve kullanmak suretiyle bu Uygulamanın Kullanım Koşullarını kabul ediyorsunuz.

İşbu Kullanım Koşullarına uymanız ve indirdiğiniz, görüntülediğiniz, çıktısını aldığınız veya başka herhangi bir şekilde kullandığınız (bu tür faaliyetler için "Kullanım") tüm İçerikler için geçerli tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet hakkı bildirimlerini kopyalamanız kaydıyla, Uygulama bünyesinde bulunan tüm materyaller, ürünler veya programlar ("İçerikler") da dahil olmak üzere sadece ticari olmayan kişisel amaçlarla bu Uygulamayı kullanabilir ve İçerikleri indirebilir, görüntüleyebilir, çıktısını alabilir ve/veya başka şekillerde kullanabilirsiniz. Bu, Uygulama ve İçerikler ile ilgili olarak alacağınız tek lisans veya haktır.

HEM UYGULAMA VE HEM DE İÇERİKLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. NOVARTİS PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, MÜDAHALESİZ KULLANIM VE İHLAL ETMEME DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE TÜM AÇIK, ZIMNİ VE YASAL GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. NOVARTİS AYRICA UYGULAMA VEYA İÇERİKLERİN GÜVENİLİRLİĞİ, ZAMANLILIĞI, DOĞRULUĞU, EKSİKSİZLİĞİ, BULUNABİLİRLİĞİ VE/VEYA PERFORMANSI İLE İLGİLİ VEYA UYGULAMANIN VİRÜSLER YA DA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLDUĞUNA YA DA CİHAZINIZ VEYA İŞLETME SİSTEMİ İLE UYUMLU OLACAĞINA DAİR TÜM GARANTİLERİ DE YİNE AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. NOVARTİS CİHAZDA SAKLANAN VEYA CİHAZDAN AKTARILAN HERHANGİ BİR VERİNİN GÜVENLİĞİ VEYA GİZLİLİĞİNİ GARANTİLEMEMEKTEDİR. Bazı eyaletler ve yargı mercileri tarafından zımni garantilerin dışlanmasına izin verilmediğinden yukarıdaki istisnalar sizin için geçerli olmayabilir. Ayrıca eyaletler ve yargı mercileri arasında farklılık gösterebilen başka haklarınız da olabilir.

Novartis size bildirimde bulunmaksızın istediği anda Uygulama veya İçeriklerin fonksiyonlarının tümü veya bir kısmını güncelleyebilir, değiştirebilir, bunlara ara verebilir veya sonlandırabilir ve Uygulama veya İçerik üzerinde değişiklikler, düzeltmeler ve/veya iyileştirmeler yapabilir. Novartis Uygulama veya İçeriklerin fonksiyonlarının tümü veya herhangi birinin değiştirilmesi, ara verilmesi veya sonlandırılmasının sonucu olarak yaşayabileceğiniz hiçbir harcama, kayıp veya zarardan dolayı sorumlu değildir.

Uygulamayı ve İçerikleri kullandığınızda aşağıdakilerin yegane sorumluluğu site aittir:

  • Uygulamanın mevcut son versiyonunu kullandığınızdan emin olmak.
  • Cihazın tüm işletme sistemleri ve güvenlik yazılımlarının mevcut olan son versiyonlara güncellenmiş olmasını sağlamak.
  • Uygulama veya İçeriklerin Kullanımı veya bu Uygulama veya İçeriklerin indirebileceğiniz veya kullanabileceğiniz diğer uygulamalar veya programlarla etkileşiminden dolayı Cihazınızın göreceği zararlar veya Cihazınızda bulunan bilgilerin kaybedilmesi veya bozulması.
  • Uygulama veya İçerikleri kullanımınız ile ilgili tüm kişisel kimlik numaraları, hesap bilgileri, şifreler ve benzeri bilgilerin gizlilik ve güvenliğini korumak.
  • Cihazınızın fiziksel güvenliğini sağlamak.
  • Cihazınızda sakladığınız bilgilerin gizlilik ve güvenliğini korumak.

Novartis bu sorumluluklardan herhangi birini yerine getirmemenizden kaynaklanan herhangi bir masraf, kayıp veya zarardan sorumlu değildir.

Uygulamayı ve İçerikleri kullandığınızda:

  • Uygulamayı değiştiremez, düzenleyemez, iyileştiremez, tekrar satamaz, ters mühendislik yapamaz, operasyonunu değiştiremez veya buna herhangi bir şekilde müdahale edemezsiniz.
  • İçerikleri sistematik olarak kopyalayamaz ve halka dağıtamazsınız.
  • Bu Kullanım Koşullarını ihlal edemezsiniz.

Gizlilik Beyanında aksi belirtilmedikçe, tüm veriler, sorular, yorumlar, öneriler ve benzerleri dahil olmak üzere Novartis'e elektronik veri aktarımı yoluyla veya başka bir şekilde Uygulama yoluyla veya hakkında ileteceğiniz tüm bilgiler veya materyaller gizli ve özel olmayan bilgiler olarak muamele görecektir. İlettiğiniz tüm bilgiler Novartis veya iştiraklerinin mülkiyetine geçecek ve çoğaltma, açıklama, iletim, yazılı ve görüntülü olarak ya da sosyal medyada yayınlama dahil herhangi bir amaçla kullanılabilecektir. Novartis Uygulamadan veya Uygulama ile ilgili olarak Novartis'e gönderdiğiniz tüm mesajların içerisinde bulunan tüm fikirleri, konseptleri, bil-yapı veya teknikleri ürünlerin geliştirilmesi, imalatı ve pazarlanması da dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanabilir.

İşbu belge ile, (aktif, pasif veya atfedilen ihmal de dahil) haksız fiil, sözleşme, garanti, kesin garanti, istinat veya herhangi bir başka teori uyarınca ortaya çıkmış olmasına bakılmaksızın, her durumda Uygulama ve/veya İçerikleri Kullanımınızdan ve Novartis'e Uygulamadan veya Uygulama ile ilgili olarak ilettiğiniz bilgilerin Novartis tarafından kullanımından kaynaklanan veya bununla ilgili olan her türlü doğrudan, dolaylı, özel vesaire talepler, masraflar, kayıplar, yükümlülükler ve zararlardan Novartis'i ve bağlı kuruluşları ve bunların yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları ve temsilcilerini, Novartis'e bu tür tazminat talepleri konusunda uyarıda bulunulup bulunulmamasına bakılmaksızın, tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumlu tutmamayı kabul etmektedir.

Novartis'in İçeriğin bağlantılı olabileceği herhangi bir internet sitesi veya uygulamanın içeriği üzerinde kontrolü olmadığından ve bu içerikleri onaylamadığından, söz konusu internet sitelerine veya uygulamalara riski kabul ederek eriştiğinizi kabul etmektesiniz.

İçerikte bulunan ürün bilgileri Novartis tarafından sadece genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur ve eksiksiz tıbbi bilgiler sağlamamaktadır. Her zaman kendi tıp doktorunuz veya diğer bir sağlık hizmeti sağlayıcısından eksiksiz tıbbi bilgiler almanız gereklidir. Tıbbi bir rahatsızlığınız olması halinde derhal kendi hekiminiz veya sağlık hizmeti sağlayıcınız ile iletişime geçiniz. Bu uygulama kişiye özel tıbbi teşhis veya hastaya özel tedavi tavsiyeleri sunmamaktadır.

Kullanımınız ve işbu Kullanım Koşulları kanun hükümlerindeki çelişkilere bakılmaksızın New Jersey Eyaleti mevzuatı uyarınca yönetilecek, yorumlanacak ve değerlendirilecektir. Kullanımınız veya işbu Kullanım Koşullarından kaynaklanan tüm anlaşmazlıklar Morris İlçesi, New Jersey'de bulunan yetkili bir mahkeme tarafından çözümlenecektir ve taraflar Kullanımınız veya işbu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm amaçlarla söz konusu mahkemenin yargı yetkisine açıkça rıza göstermektedir.

İşbu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersizlik hali işbu Kullanım Koşullarının geçerliliğini veya herhangi başka bir bölümü ya da hükmünü etkilemeyecektir.

ONC20-C108 / Eylül 2020

Bu araç, PV, MF veya ET'nizin
durumunu takip etmenize
yardımcı olmaktadır,
böylece hekiminizle
görüşmeye hazırlanabilirsiniz.

Semptom şiddetinizi istediğiniz
sıklıkta puanlayın.