PV-tracker: Resultatendashboard

Blijf uw ziekte de baas met dit samenvattende resultatendashboard, waar u informatie van vandaag en vorige sessies kunt bekijken.

?

Uw MPN10-symptoomscores

Denk na over de volgende vragen bij het delen van deze symptoomscores met uw zorgverlener:

 • Waarom is het belangrijk om mijn symptomen bij te houden of op te volgen?
 • Zijn sommige symptomen belangrijker om nauwkeurig op te volgen dan andere?
 • Hoe weet ik of de symptomen te wijten zijn aan mijn PV of niet?
 • Wat zou het kunnen betekenen als mijn symptomen lijken te verdwijnen?
 • Hoe kan ik mijn symptomen beter beheren of opvolgen?
 • Wat kan het verergeren of de evolutie van de symptomen mij vertellen over de status van mijn PV en mijn behandelingsopties?
Datum MPN10-totaalscore
00/00/00 000
This content depends on form.DisplayIndividualScoresByDate (True) value.

Uw bloedbeeld

Denk na over de volgende vragen bij het delen van deze symptoomscores met uw zorgverlener:

 • Wat zijn mijn streefwaarden voor HCT en WBC’s?
 • Wat zijn mijn behandelingsopties als mijn HCT of WBC’s boven het streefniveau ligt?
 • Welke andere factoren kunnen invloed hebben op mijn bloedonderzoeksresultaten?
 • Waarom is het belangrijk om mijn bloedbeeld op te volgen om PV onder controle te houden?
 • Waarom is het belangrijk om te weten of mijn bloedbeeld boven het streefniveau ligt?
Datum Hematocriet Aantal WBC’s Hemoglobine Aantal bloedplaatjes
00/00/00 Haematocrit (HCT), or packed cell volume (PCV) VALUE + label White blood cell (WBC) count, or leukocytes VALUE + label Haemoglobin (Hgb) VALUE + label Platelet count VALUE + label
TABS with labels In each tab a graph

Uw flebotomietracker

Denk na over de volgende vragen bij het bespreken van uw flebotomie-ervaringen met uw zorgverlener:

 • Waarom vormen flebotomieën een onderdeel van mijn PV-behandelingsplan?
 • Hoe vaak heb ik een flebotomie nodig om mijn streefwaarden voor het bloedbeeld te behouden?
 • Wat betekent het als er meer bloed moet worden afgenomen tijdens een flebotomie?
 • Wat zegt het frequenter of regelmatiger nodig hebben van flebotomieën over de status van mijn PV en mijn behandelingsopties?
Datum Volume flebotomie
00/00/00 000
This content depends on form.DisplayIndividualScoresByDate (False) value.

Deze webapplicatie is bedoeld voor gebruik als hulpmiddel en dagboektracker voor patiënten met polycythemia vera. De informatie die in deze webapplicatie wordt gegeven, inclusief de resultaten van haar interactieve functies, mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het medisch of behandelingsadvies van uw team van zorgverleners.

Deze tool helpt u de aspecten van
uw polycythemia vera (PV) bij te houden, zodat u
voorbereid bent op de gesprekken met uw
zorgverlener en een overzicht
van uw ziektestatus in de loop der tijd hebt.

Geef zo vaak als u wilt een score
aan de ernst van uw symptomen.
Voer na elke procedure uw bloedonderzoeks-
of flebotomieresultaten in.