Uw bloedbeeld bijhouden

?

Voer hieronder uw recentste resultaat van laboratoriumbloedonderzoek in voor het specifieke type bloedcellen. Vergeet niet de datum van de test te selecteren via de kalenderfunctie hieronder.

Hematocriet (HCT) of verpakt celvolume (PCV)

?

Aantal witte bloedcellen (WBC’s) of leukocyten

?

Hemoglobine (Hgb)

?

Aantal bloedplaatjes

?

Selecteer de testdatum

Bloedbeeld
opslaan
Uw bloedbeelden zijn opgeslagen

Wat wilt u nu doen?

Houd uw bloedbeeld actief bij en bespreek hoe het zich verhoudt tot uw streefbloedwaarden

Uw bloedbeelden, vooral het hematocrietgehalte (HCT), witte bloedcellen (WBC's), hemoglobinegehalte (Hgb) en bloedplaatjes, verstrekken belangrijke informatie over de status van uw PV. Bespreek na elk bloedonderzoek uw resultaten met uw zorgverlener, en ook hoe uw individuele bloedresultaten zich verhouden tot uw streefbloedwaarden.

De volgende vragen kunnen u helpen uw bloedbeeld te bespreken met uw zorgverlener:

  • Wat zijn mijn streefwaarden voor HCT en WBC's?
  • Wat zijn mijn behandelingsopties als mijn HCT of WBC's boven de streefwaarde liggen?
  • Welke andere factoren kunnen invloed hebben op mijn bloedonderzoeksresultaten?
  • Waarom is het belangrijk om mijn bloedbeeld op te volgen om PV onder controle te houden?
  • Waarom is het belangrijk om te weten of mijn bloedbeeld boven het streefniveau ligt?

Deze webapplicatie is bedoeld voor gebruik als hulpmiddel en dagboektracker voor patiënten met polycythemia vera. De informatie die in deze webapplicatie wordt gegeven, inclusief de resultaten van haar interactieve functies, mag niet worden beschouwd als een alternatief voor het medisch of behandelingsadvies van uw team van zorgverleners.

Deze tool helpt u de aspecten van
uw polycythemia vera (PV) bij te houden, zodat u
voorbereid bent op de gesprekken met uw
zorgverlener en een overzicht
van uw ziektestatus in de loop der tijd hebt.

Geef zo vaak als u wilt een score
aan de ernst van uw symptomen.
Voer na elke procedure uw bloedonderzoeks-
of flebotomieresultaten in.