ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ಯುಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿಲ್ಲ

ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಡಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇತರ ಟ್ರಾಕಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಗಳನ್ನು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಣಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ದತ್ತಾಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೂಡಿಸಬಹುದು.

ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾರಾಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ಒಂದು, "ಡಿವೈಸ್") ಉಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮುಂಬೈ ನಿಮಗಾಗಿ ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ಅಥವಾ ಇತರರು ಪ್ರಮಾಣಿತ ದರಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇವರು ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಒಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.

ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ("ವಿಷಯ") ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯವಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಹಾಗೂ ನೀವು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ಪ್ರಿಂಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ (ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, "ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು") ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮರುಉತ್ಪಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪರವಾನಗಿ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕು ಎಂದರೆ ಇದೊಂದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎರಡೂ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿವೆ "ಯಥಾಪ್ರಕಾರ." ಮಿತಿರಹಿತ, ಮಾರಾಟದ ವಾರಂಟಿಗಳು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುವುದು, ಶಾಂತರಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸದಿರುವುದು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲ ತ್ವರಿತ, ಅನ್ವಯಿಸುವ, ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಹಕ್ಕುನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ಸಮಯೋಚಿತತೆ, ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ವಾರಂಟಿಗಳ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಘಟಕಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಾಂತರಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ನದಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಳವಡಣೆಯಾದ ವಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು. ನೀವು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನದಿಂದ ಶಾಸನಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಬಹುದು, ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದು, ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕತೆಯ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು, ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಗಿತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು

ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ:

ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಡಿವೈಸ್ ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟುಹೋಗುವಿಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನ ವಿಷಯದ ಅಥವಾ ನೀವು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಖಾತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಳಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. "ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ" ಎನ್ನುವುದು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಾಂತರಿಸಿದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು.

ಈ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

 

ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು:

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಸಂಪಾದಿಸುವುದು, ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು, ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡುವುದು, ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು.

ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದು.

ಗೌಪ್ಯತೆ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಪ್ರಸರಣದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದತ್ತಾಂಶ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮ್ಯರಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ನೀವು ರವಾನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯು ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ, ಪ್ರಸರಣ, ಪ್ರಕಟಣೆ, ಪ್ರಸಾರ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಂದ ಕಳುಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೇ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು, ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಷೇರುದಾರರು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳು, ವೆಚ್ಚಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿಗಳಿಂದ ನೇರ, ಪರೋಕ್ಷ, ವಿಶೇಷ , ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಟಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಿರಲಿ (ಸಕ್ರಿಯ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ), ಒಪ್ಪಂದ, ಖಾತರಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಅವಲಂಬನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಅಂತಹ ಹಾನಿಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಿಂದ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕುರಿತು ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಗೆ ನೀವು ರವಾನೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ನೋವಾರ್ಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಇತರ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ.

ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೊವಾರ್ಟಿಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರಿಂದ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ನೀವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರನ್ನು ನೋಡಿ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ರೋಗಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ (ಭಾರತ) ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅದರ ಕಾನೂನು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈ (ಭಾರತ) ಸಮರ್ಥ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆಗೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮ್ಮತಿಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯು ಅಮಾನ್ಯವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಅಮಾನ್ಯತೆಯು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಯಾವುದೇ ಭಾಗ ಅಥವಾ ನಿಬಂಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

June 2018 G-INC-1190609

© Novartis A.G.

ಈ ಟೂಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಕ್ಥೆಮಿಯಾ ವೆರಾ
(ಪಿವಿ) ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಹಾಯ
ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಈ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿದಾತರೊಂದಿಗೆ
ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತೀರಿ
ಮತ್ತು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ
ರೋಗದ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ.

ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಷ್ಟು ಸಲ ನಿಮ್ಮ
ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ಅಂಕಿ
ನೀಡಿ ಗುರುತಿಸಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನಂತರ
ಅಗತ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ
ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೆಬೊಟೊಮಿ
ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.