Adatvédelmi szabályzat és használati feltételek

Nem az Amerikai Egyesült Államokban történő felhasználásra készült

A Novartis nem gyűjti a személyes adatait az alkalmazás használata során.

Az alkalmazás nem tartalmaz sütiket (cookies) vagy egyéb nyomkövető eszközöket, kivéve azokat, amelyek az alkalmazás működéséhez szükségesek.

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A jelen alkalmazást a Novartis Pharmaceutical Corporation („Novartis”) ingyenesen tette Önnek elérhetővé okostelefonon vagy egyéb mobileszközön („eszköz”) történő használatra. Azonban a vezeték nélküli hálózatot vagy telefonos szolgáltatást nyújtó vállalatok vagy más, a Novartis céghez nem kapcsolódó felek normál árat vagy díjat számíthatnak fel az alkalmazás letöltéséért és használatáért. Az alkalmazás letöltésével és használatával elfogadja a Használati feltételeket.

Az alkalmazás használata – beleértve az alkalmazásban foglalt minden anyagot, terméket vagy programot („tartalom”) – és a tartalom letöltése, megjelenítése, nyomtatása és/vagy egyéb felhasználása kizárólag az Ön saját, nem kereskedelmi célú használatára történhet, feltéve, hogy betartja a jelen Használati feltételeket, és megtartja az összes szerzői jogi vagy más tulajdonjogi jelzést minden, az Ön által letöltött, megjelenített, kinyomtatott vagy egyéb módon felhasznált tartalomra vonatkozóan (az ilyen jellegű tevékenységek együttesen: „használat”). Ez az egyetlen engedély vagy jog, amelyet az alkalmazásra és a tartalomra vonatkozóan megkap.

MIND AZ ALKALMAZÁST, MIND A TARTALMAT A JELEN FORMÁJÁBAN („AHOGY VAN”) BIZTOSÍTJUK. A NOVARTIS HATÁROZOTTAN ELUTASÍT MINDEN KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS ÉS JOGSZABÁLYBAN FOGLALT JÓTÁLLÁST, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, BÉKÉS HASZNÁLATRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A NOVARTIS TOVÁBBÁ HATÁROZOTTAN ELUTASÍT MINDEN JÓTÁLLÁST AZ ALKALMAZÁS VAGY A TARTALOM MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, AKTUALITÁSÁRA, PONTOSSÁGÁRA, TELJESSÉGÉRE, ELÉRHETŐSÉGÉRE ÉS/VAGY TELJESÍTMÉNYÉRE VONATKOZÓAN, VALAMINT AZT ILLETŐEN, HOGY AZ ALKALMAZÁS VÍRUSOKTÓL VAGY EGYÉB KÁROS KOMPONENSEKTŐL MENTES, ILLETVE ESZKÖZÉVEL VAGY ANNAK OPERÁCIÓS RENDSZERÉVEL KOMPATIBILIS LESZ. A NOVARTIS NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZÖN TÁROLT VAGY ARRÓL TOVÁBBÍTOTT ADATAINAK BIZTONSÁGÁT ÉS TITKOSSÁGÁT.

A Novartis frissítheti, módosíthatja, megszakíthatja vagy beszüntetheti az alkalmazás vagy a tartalom bármely vagy akár összes funkcióját, illetve bármikor az Ön előzetes értesítése nélkül módosítást, javítást és/vagy fejlesztést végezhet az alkalmazáson vagy a tartalmon. A Novartis nem felel semmilyen költségért, veszteségért vagy kárért, amely az alkalmazás vagy a tartalom bármely vagy összes funkciójának módosításából, megszakításából vagy beszüntetéséből fakad.

Az alkalmazás és a tartalom használatakor a következőkért kizárólag Ön felel:

Annak biztosítása, hogy az alkalmazás elérhető legfrissebb verzióját használja.

Annak biztosítása, hogy az eszközön az operációs rendszer és a biztonsági szoftver az elérhető legfrissebb verziójú legyen.

Az eszközében bekövetkező valamennyi kár, illetve az eszközön tárolt adatok elvesztése vagy megsértése, amely az alkalmazás vagy a tartalom használatából fakad, valamint az alkalmazás vagy a tartalom és az Ön által letöltött vagy használt alkalmazások vagy programok közötti kölcsönhatásból ered.

Minden személyazonosító szám, számlaadat, jelszó vagy ahhoz hasonló információ biztonságának és titkosságának fenntartása az alkalmazás vagy a tartalom használatával kapcsolatban.

Eszköze fizikai biztonságának fenntartása.

Az eszközén tárolt személyes adatok biztonságának és titkosságának fenntartása. „Személyes adatnak” az olyan adatok számítanak, amelyekkel önmagukban vagy más adatokkal együttesen Ön beazonosíthatóvá válik, vagy amelyek felhasználhatóak az Ön vagy személyes jellemzőinek (pl. a neve, elérhetőségei vagy az alkalmazás által gyűjtött és/vagy továbbított egészségügyi adatai) beazonosítására.

A Novartis nem felel semmilyen költségért, veszteségért vagy kárért, amely abból ered, hogy Ön nem tesz eleget ezeknek a felelősségeknek.

 

Az alkalmazás és a tartalom használatakor nem megengedett:

Az alkalmazás működésének bármilyen jellegű módosítása, szerkesztése, fejlesztése, viszonteladása, visszafejtése, megváltoztatása vagy egyéb megbontása.

A tartalom nyilvánosság számára történő szisztematikus másolása vagy széles körű terjesztése.

A Használati feltételek megszegése.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak kivételével minden információt és anyagot, melyet Ön a Novartis felé elektronikus adatátvitellel vagy egyéb módon az alkalmazásból vagy az alkalmazásról továbbít (beleértve minden adatot, kérdést, megjegyzést vagy ahhoz hasonlót) nem bizalmas jellegűként és nem az Ön szellemi tulajdonát képezőként kezelünk. Az Ön által továbbított minden információ – a személyes adatok kivételével – a Novartis, illetve annak leányvállalatainak birtokába kerül, és bármilyen célra felhasználható, beleértve a sokszorosítást, közzétételt, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, közvetítést és internetes megosztást is. A Novartis szabadon felhasználhat (a termékek fejlesztését, gyártását és értékesítését is beleértve) bármilyen célra az Ön által az alkalmazásból vagy az alkalmazásról a Novartis felé küldött üzenetekben foglalt bármilyen ötletet, koncepciót, szakértelmet vagy technikát.

Ön ezennel mentesíti és elfogadja, hogy ártatlannak tartja a Novartis céget és annak leányvállalatait, valamint azok tisztségviselőit, igazgatóit, részvényeseit, munkavállalóit és képviselőit valamennyi bármilyen típusú követeléssel, költséggel, veszteséggel, kötelezettséggel és kárral kapcsolatban – legyen az akár közvetlen, közvetett, speciális, következményes vagy bármilyen egyéb jellegű; legyen az szerződésen kívüli károkozás (beleértve az aktív, passzív vagy feltételezett gondatlanságot is), szerződés, jótállás, objektív felelősség, biztatás vagy bármely más ok miatt felmerülő; és akár figyelmeztették a Novartis vállalatot e károk bekövetkeztének lehetőségére, akár nem – mindegyik esetben az alkalmazás és/vagy a tartalom Ön általi használatából fakadóan vagy ahhoz kapcsolódóan, illetve az Ön által az alkalmazásból vagy az alkalmazásról a Novartis felé továbbított információk minden, a Novartis általi felhasználásból fakadóan.

Mivel a Novartis nem rendelkezik irányítással semelyik, a tartalomban esetlegesen hivatkozott weboldal vagy alkalmazás tartalma felett és nem támogatja azt, Ön elfogadja, hogy az ilyen weboldalakhoz vagy alkalmazásokhoz való hozzáférés a saját felelősségére történik.

A tartalomban foglalt termékinformációkat a Novartis csak általános tájékoztatási célokra biztosítja, és azokkal nem szolgáltat teljes körű orvosi információkat. A teljes körű orvosi információkat mindig a saját kezelőorvosától vagy egészségügyi szolgáltatójától szerezze be. Ha egészségügyi problémája van, azonnal keresse fel a saját kezelőorvosát vagy egészségügyi szolgáltatóját. Az alkalmazás nem biztosít személyre szabott orvosi diagnózist vagy betegspecifikus kezelési tanácsot.

A használat és a Használati feltételek Magyarország jogszabályai által szabályozottak, azokkal összhangban értelmezendőek a jogi kollízióra vonatkozó szabályokra való tekintet nélkül. A használatból vagy a Használati feltételekből fakadó, illetve azokhoz kapcsolódó minden jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességel rendelkező magyar bíróság jár el. A felek kifejezetten hozzájárulnak az említett bíróság joghatóságához a használathoz vagy a Használati feltételekhez kapcsolódóan bármilyen és minden célra.

Ha a Használati feltételek bármely része vagy rendelkezése hatálytalanná válik, a hatályon kívül helyezés nem befolyásolja a Használati feltételek alkalmazhatóságát vagy többi részét.

2018. június G-INC-1190609

© Novartis A.G.

 

HU2010200979 / Lezárás: 2020.10.20.

Az eszköz segítségével nyomon
követhet bizonyos szempontokat
a PV-, MF- vagy ET-betegsége kapcsán,
így felkészült lehet a
kezelőorvosá val folytatott konzultációk
során, és nyilvántartása
lesz arról, hogy a betegsége
hogyan változik az idő függvényében.

Pontozza a tünetei súlyosságát,
amilyen gyakran csak szeretné