Εργαλείο παρακολούθησης PV: Πίνακας ελέγχου αποτελεσμάτων

Παρακολουθήστε την ασθένειά σας με αυτόν τον συνοπτικό πίνακα ελέγχου αποτελεσμάτων, όπου μπορείτε να δείτε πληροφορίες από τη σημερινή καθώς και από τις προηγούμενες συνεδρίες.

Κάντε λήψη της έκθεσης σας για να τη χρησιμοποιήσετε επικουρικά στην επόμενη επίσκεψή σας στον γιατρό που σας παρακολουθεί.

?

Οι βαθμολογίες συμπτωμάτων σας βάσει του ερωτηματολογίου MPN10

Έχετε υπόψη σας τις παρακάτω ερωτήσεις όταν συζητάτε αυτές τις βαθμολογίες συμπτωμάτων με τον γιατρό που σας παρακολουθεί:

 • Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθώ ή να καταγράφω τα συμπτώματά μου;
 • Είναι κάποια συμπτώματα πιο σημαντικά από κάποια άλλα ώστε να τα παρακολουθώ στενότερα;
 • Πώς μπορώ να ξεχωρίσω εάν τα συμπτώματα οφείλονται στη νόσο μου (PV) ή όχι;
 • Τι μπορεί να σημαίνει εάν τα συμπτώματά μου δείξουν να υποχωρούν;
 • Πώς μπορώ να διαχειριστώ ή να παρακολουθήσω καλύτερα τα συμπτώματά μου;
 • Τι μπορεί να μου πει η επιδείνωση ή εξέλιξη των συμπτωμάτων μου αναφορικά με την κατάσταση της νόσου μου (PV) και τις επιλογές αντιμετώπισης;
Ημερομηνία Συνολική βαθμολογία MPN10
00/00/00 000
This content depends on form.DisplayIndividualScoresByDate (True) value.

Οι αιματολογικές εξετάσεις σας

Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω όταν συζητάτε τα αποτελέσματα του αιματολογικού ελέγχου σας με τον γιατρό που σας παρακολουθεί:

 • Ποια είναι τα δικά μου επίπεδα-στόχος για τον αιματοκρίτη (HCT) και τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC);
 • Ποιες είναι οι επιλογές αντιμετώπισης που έχω εάν ο αιματοκρίτης (HCT) και τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC) είναι πάνω από τα επίπεδα-στόχο;
 • Ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών μου;
 • Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθώ τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών μου για τον έλεγχο της PV μου;
 • Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζω εάν οι αιματολογικές εξετάσεις μου είναι πάνω από τα επίπεδα-στόχο;
Ημερομηνία Αιματοκρίτης Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων Αιμοσφαιρίνη Αριθμός αιμοπεταλίων
00/00/00 Haematocrit (HCT), or packed cell volume (PCV) VALUE + label White blood cell (WBC) count, or leukocytes VALUE + label Haemoglobin (Hgb) VALUE + label Platelet count VALUE + label
TABS with labels In each tab a graph

Εργαλείο παρακολούθησης αφαιμάξεων

Έχετε υπόψη σας τα παρακάτω όταν συζητάτε την εμπειρία σας απο τις αφαιμάξεις με τον γιατρό που σας παρακολουθεί:

 • Γιατί η διενέργεια αφαιμάξεων αποτελεί μέρος του θεραπευτικού πλάνου για την PV μου;
 • Πόσο συχνά χρειάζεται να υποβάλλομαι σε αφαίμαξη για τη διατήρηση των αιματολογικών παραμέτρων μου στις τιμές στόχους που έχουν τεθεί για εμένα;
 • Τι σημαίνει εάν χρειαστεί αφαίρεση περισσότερου αίματος κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης για αφαίμαξη;
 • Τι μπορεί να σημαίνει η ανάγκη για πιο συχνές ή τακτικές αφαιμάξεις αναφορικά με την κατάσταση της PV μου και τις επιλογές αντιμετώπισης;
Ημερομηνία Όγκος αίματος που αφαιρέθηκε
00/00/00 000
This content depends on form.DisplayIndividualScoresByDate (False) value.

Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή προορίζεται για χρήση ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο παρακολούθησης με τήρηση ημερολογίου για ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διαδικτυακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές αντιμετώπισης που παρέχονται από την ομάδα επαγγελματιών υγείας που σας παρακολουθεί.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να
παρακολουθείτε πτυχές της νόσου σας (PV),
προκειμένου να προετοιμάζεστε για τις
συζητήσεις με τον γιατρό που σας
παρακολουθεί και να τηρείτε ιστορικό
της κατάστασης της νόσου σας με την πάροδο
του χρόνου. Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.
Εισάγετε τα αποτελέσματα των
αιματολογικών εξετάσεων ή των αφαιμάξεών
σας, όπως απαιτείται, μετά από κάθε διαδικασία.