Παρακολουθήστε τις αιματολογικές εξετάσεις σας

?

Εισάγετε τα τελευταία αποτελέσματα αιματολογικού ελέγχου για κάθε τύπο αιμοσφαιρίων/παράμετρο παρακάτω. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε την ημερομηνία εξέτασης χρησιμοποιώντας το ημερολόγιο παρακάτω.

Αιματοκρίτης (HCT)

?

Αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων (WBC) ή λευκοκυττάρων

?

Αιμοσφαιρίνη (Hgb)

?

Αριθμός αιμοπεταλίων

?

Επιλέξτε ημερομηνία εξέτασης

Αποθήκευση
αιματολογικών εξετάσεων
Οι αιματολογικές εξετάσεις σας αποθηκεύτηκαν

Τι θα θέλατε να κάνετε στη συνέχεια;

Παρακολουθήστε ενεργά τις αιματολογικές εξετάσεις σας και συζητήστε πώς συγκρίνονται με τις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για εσάς

Αιματολογικές παράμετροι όπως ο αιματοκρίτης (HCT), τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC), η αιμοσφαιρίνη (Hgb) και τα αιμοπετάλια, παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της νόσου σας (PV). Έπειτα από κάθε αιματολογική εξέταση, συζητήστε τα αποτελέσματα με τον γιατρό που σας παρακολουθεί και κάντε τη σύγκριση με τις τιμές-στόχους που έχουν τεθεί για εσάς.

Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να συζητήσετε τις αιματολογικές εξετάσεις σας με τον γιατρό που σας παρακολουθεί:

  • Ποια είναι τα δικά μου επίπεδα-στόχος για τον αιματοκρίτη (HCT) και τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC);
  • Ποιες είναι οι επιλογές αντιμετώπισης που έχω εάν ο αιματοκρίτης (HCT) και τα λευκά αιμοσφαίρια (WBC) είναι πάνω από τα επίπεδα-στόχο;
  • Ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών μου;
  • Γιατί είναι σημαντικό να παρακολουθώ τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεών μου για τον έλεγχο της PV μου;
  • Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζω εάν οι αιματολογικές εξετάσεις μου είναι πάνω από τα επίπεδα-στόχο;

Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή προορίζεται για χρήση ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο παρακολούθησης με τήρηση ημερολογίου για ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διαδικτυακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές αντιμετώπισης που παρέχονται από την ομάδα επαγγελματιών υγείας που σας παρακολουθεί.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να
παρακολουθείτε πτυχές της νόσου σας (PV),
προκειμένου να προετοιμάζεστε για τις
συζητήσεις με τον γιατρό που σας
παρακολουθεί και να τηρείτε ιστορικό
της κατάστασης της νόσου σας με την πάροδο
του χρόνου. Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.
Εισάγετε τα αποτελέσματα των
αιματολογικών εξετάσεων ή των αφαιμάξεών
σας, όπως απαιτείται, μετά από κάθε διαδικασία.