Εργαλείο παρακολούθησης PV

Για να ξεκινήσετε, επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εικονίδια για να καταχωρίσετε τις πληροφορίες σας.

?

Αναζητήστε το ερωτηματικό ? σε κάθε ενότητα για λεπτομερέστερες οδηγίες σχετικά με τη χρήση κάθε εργαλείου παρακολούθησης.

Αυτή η διαδικτυακή εφαρμογή προορίζεται για χρήση ως πηγή πληροφοριών και εργαλείο παρακολούθησης με τήρηση ημερολογίου για ασθενείς με αληθή πολυκυτταραιμία. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν τη διαδικτυακή εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα διαδραστικά χαρακτηριστικά της, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι υποκαθιστούν τις ιατρικές συμβουλές ή συμβουλές αντιμετώπισης που παρέχονται από την ομάδα επαγγελματιών υγείας που σας παρακολουθεί.

 

GR2204120724

Το εργαλείο αυτό σας βοηθά να
παρακολουθείτε πτυχές της νόσου σας (PV),
προκειμένου να προετοιμάζεστε για τις
συζητήσεις με τον γιατρό που σας
παρακολουθεί και να τηρείτε ιστορικό
της κατάστασης της νόσου σας με την πάροδο
του χρόνου. Βαθμολογήστε τη βαρύτητα των
συμπτωμάτων σας όσο συχνά επιθυμείτε.
Εισάγετε τα αποτελέσματα των
αιματολογικών εξετάσεων ή των αφαιμάξεών
σας, όπως απαιτείται, μετά από κάθε διαδικασία.